Byggkonsult Stockholm

En trygg partner genom hela byggprocessen

EN TRYGG PARTNER
GENOM HELA BYGGPROCESSEN

ERFAREN BYGGKONSULT I STOCKHOLM

Behöver du byggkonsulttjänster till ditt byggprojekt? Välkommen att anlita en erfaren byggkonsult i Stockholm! Sedan ett flertal år har vi erbjudit tjänster inom byggprojektering, arbetsledning och upphandling åt såväl små som stora kunder. Vi riktar oss främst mot företagare, men även privatkunder är varmt välkomna att anlita oss.

Vår målsättning är att erbjuda effektiva konsulttjänster inom bygg som syftar till att driva byggprojektet kostnadseffektivt och framgångsrikt. Vi hjälper dig att hitta punkter där ekonomin kan förbättras och processer för att arbetet ska flyta på smidigt.

Om det finns några oklarheter kring det juridiska, tillståndsansökan eller ritningar som behöver tas fram för att ansöka om bygglov eller för att skapa presentationer har vi kompetensen som krävs.

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att få mer information om våra tjänster samt för att boka ett första möte för att prata igenom möjligheterna. Nedan hittar du mer information om våra tjänster samt kan se referenser från några tidigare projekt.

Våra tjänster och kompetenser

Vår målsättning är att kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster så att du som kund kan anlita oss för ett flertal steg i byggprocessen. Du får hjälp av en erfaren byggnadsingenjör som dessutom har kompetensen entreprenadingenjör med goda kunskaper i entreprenadjuridik såsom frågor om Allmänna Bestämmelser för inköp och upphandling (AB, ABM, ABT & ABK). Vi är certifierade upphandlare.

Vi kan hjälpa dig med att ta fram detaljerade kalkyler och ritningar för olika delar av byggprocessen. Om du behöver ritningar för att ansöka om bygglov eller för något annat ansökningsförfarande har vi de kunskaper som krävs för att skapa tydliga ritningar som följer gällande normer och standard. Vi kan även ta fram ritningar som kan användas i presentationer, exempelvis planritningar till mäklarprospekt för lägenheter eller företagslokaler.

En av våra specialkompetenser är upphandling. Vi följer gällande lagar och regler för upphandlingar och ser till att tjänster och produkter köps in till bästa möjliga pris utifrån de specifikationer som vi hjälper dig att ta fram. Vi hjälper dig att kalkylera projektets kostnad i detalj och att budgetera för olika steg i byggprocessen.

Med lång erfarenhet som utsättare/arbetsledare kan vi även ta över dessa funktioner för att se till att ett byggprojekt flyter på effektivt och enligt gällande regler för byggarbetsplatser. Vi har tidigare drivit ett eget byggbolag och vet vilka utmaningar man kan stöta på under dessa typer av projekt.

Kontakta oss för att få mer detaljerad information om våra tjänster.

Strikta regler för hur ett byggprojekt skall drivas

I Sverige är det strikt reglerat hur exempelvis upphandlingar skall göras och hur säkerheten på en byggarbetsplats skall upprätthållas. Därför är det viktigt att du anlitar den kompetens som krävs för att arbetsplatsen skall vara trygg för dem som arbetar där samt att du följer gällande regler för materialsäkerhet, hur ansökningsunderlag skall se ut med mera. Annars riskerar du att få problem under processens gång eller att du tilldöms vite om det skulle visa sig att du inte har följt gällande lagstiftning. Vi har kunskaper om vilka funktioner som är obligatoriska vid ett bygge och hur ansökningar och underlag skall utformas för att följa gällande normer.

Full koll på upphandlingar och budget

Några av de absolut viktigaste faktorerna för att lyckas med ett byggprojekt är att man har kontroll över upphandlingar och budget. Det är lätt hänt att kostnaderna springer iväg om man inte tar fram tydliga specifikationer och budgeterar noggrant i förväg. Viktigt är också att lägga till goda marginaler, då det vanligtvis dyker upp detaljer på vägen som behöver justeras.

Det kräver också erfarenhet för att avgöra om en entreprenör har det som krävs för att kunna tillhandahålla en tjänst till det pris som anges i offerten. Det handlar om att kunna utvärdera både deras kunskaper, kapacitet och om priserna är realistiskt beräknade. Annars kan man stå där i slutänden med en långt högre prislapp än vad man först hade räknat med. Genom vår mångåriga erfarenhet av att budgetera för byggprojekt och att själva ha arbetat med byggentreprenad vet vi hur beräkningarna bör göras och vilka problem som man kan stöta på under byggets gång.

Varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa just dig och bli en tillgång som hjälper dig att driva ett framgångsrikt byggprojekt som når satta mål i tid. Fyll i kontaktformuläret eller ring oss för att boka ett inledande möte. Vi tar gärna jobbet som din byggkonsult i Stockholm!

Trygg byggkonsult med mervärde! Låt oss berätta hur vi kan hjälpa dig.