Byggkonsult Stockholm

En trygg partner genom hela byggprocessen

Byggprojekt

STANDARDAVTAL I BYGGBRANSCHEN

Byggbranschen är strikt reglerad för att säkerställa att byggnader som uppförs är säkra att vistas i och att de håller för framtiden. Med nya krav på energieffektiva byggnader har det dessutom tillkommit ytterligare krav på dokumentation och standard inom byggen för att försäkra att byggnaderna lever upp till normerna gällande isolering och energiförbrukning.

Viktigt vid byggprojekt är också att man har tydliga regler kring vem som är ansvarig för vad under byggprocessens gång. Därför har Sveriges Byggindustrier (branschorganisationen för bygg) varit med och tagit fram ett antal standardavtal som underlättar vid beställning och planering av byggprojekt. Här regleras exempelvis hur upphandlingar får göras, vem som är ansvarig för olika funktioner, hur kvaliteten skall säkras, regler för inköp och mycket mer.

Att använda sig av ett standardavtal har ett flertal fördelar. Bland annat så känner de flesta i byggbranschen redan till reglerna, så det räcker att hänvisa till vilket avtal som används i respektive fall. Avtalen är utformade på ett tydligt och juridiskt säkert sätt så att det inte uppstår några frågetecken kring vad som avses.

Vid behov kan standardavtalen kompletteras med enskilda bestämmelser för att kunna lägga till detaljer eller ändra ansvarsförhållanden utifrån individuella behov. Viktigt är dock att komma ihåg att de enskilda bestämmelserna ändå alltid måste följa gällande normer och regler, exempelvis för ansvarsfördelning.

Om du vill lära dig mer om standardavtal och deras användningsområden har Sveriges Byggindustrier tagit fram en bra sida med information som hittas här: https://www.sverigesbyggindustrier.se/standardavtal

Trygg byggkonsult med mervärde! Låt oss berätta hur vi kan hjälpa dig.